Burgerschap omdat het moet

 

Burgerschap omdat het ‘moet’…


Burgerschapsonderwijs staat momenteel weer volop in de belangstelling, omdat hier in het advies van het Platform Onderwijs 2032 ruim aandacht aan wordt besteed. Al sinds 2006 zijn scholen in het primaire en secundaire onderwijs verplicht om in hun onderwijs aandacht te besteden aan burgerschap, wat enige tijd later is aangevuld met het advies om ook mediawijsheid op te nemen in het programma.


De precieze inhoud van wat hiervoor binnen het onderwijs moet gebeuren laat het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) over aan de scholen zelf. Wel heeft het een aantal kerndoelen geformuleerd voor het onderwijs. Hiervan zijn er voor het primair onderwijs zes die relateren aan burgerschap en sociale integratie. Voor het voortgezet onderwijs zijn er drie gerelateerde kerndoelen en vier indirecte. Ook belangrijke waarden zijn door de overheid omschreven, evenals een advies voor mediawijsheid.


De Onderwijsinspectie heeft aangekondigd strenger te controleren op de structurele aanwezigheid van burgerschapsonderwijs in het programma van de school. Dit is hard nodig, zie hier enkele cijfers.


Terug