Waarom burgerschapsonderwijs


Waarom burgerschapsonderwijs?

De wereld van nu is in meerdere opzichten veranderd ten opzichte van een aantal decennia geleden. Een belangrijke verschuiving is die van het terugdringen van de invloed van traditie, religie en moraal door de opkomst van de markt, wetenschap en techniek en de invloed van de media.   VROEGER

   NU

Plek samenleving o.b.v. afkomst, religie, werk

Draait om individu lid van meerdere groepen

Jarenlang inzetten voor 1 werkgever, afkomst levert meer of minder profijt op

Minder staat vast, bv weinig mensen zitten nog elke zondag in de kerk


Je begeeft je in meerdere groepen, al dan niet digitaal.


Je zoekt gemakkelijk gelijkgestemde zielen, landsgrenzen vormen geen belemmering

Vaste groepen om je heen: familie, kerk, school, werk, vrienden

Overheid verwacht meer ‘zelfredzaamheid’, burgers krijgen meer vrijheid

Overheid bepaalde meer

Betekenis van eigen identiteit steeds belangrijker:

wie ben ik, wie wil ik zijn en hoe moet ik mijn bestaan vormgeven?Door de veranderingen zijn er minder algemeen gedeelde voorstellingen en ideeën over hoe we met elkaar een zinvolle samenleving kunnen vormen. Wij leven in een democratie en dit betekent dat je als burger rechten hebt, maar ook plichten om er gezamenlijk voor te zorgen dat de democratie behouden blijft.


Wat is er belangrijk voor goed burgerschap? Kinderen leren over democratie en identiteit. Ze leren hoe ze om kunnen gaan met alle boodschappen die de media op ze afstuurt en zij zelf via de media op de wereld afsturen. Ze al vanaf jonge leeftijd kritisch leren denken. Zodat je als kind al leert dat je verantwoordelijk bent voor je eigen denken. En je in een sfeer van wederzijds respect ideeën uitwisselt met anderen, waardoor je bijvoorbeeld ook vreedzaam meningsverschillen kunt oplossen.


Terug