Identiteit

 

Identiteit

Waar moet het volgens de Onderwijsraad over bij burgerschapsonderwijs over identiteitsontwikkeling?

  1. Begeleiden in eigen maken van idealen, waarden en normen
  2. Ontwikkeling levensbeschouwing


In de huidige samenleving worden hoge eisen gesteld aan kinderen, jongeren en onszelf. Tijdens de adolescentie gaan jongeren op ontdekkingstocht naar een eigen levensstijl. Voor het onderwijs is een rol weggelegd voor de ontwikkeling van een kritisch bewustzijn van kinderen, een eigen motivatie en het besef dat elk mens kwetsbaar en afhankelijk is, en onze vrijheid nauw samenhangt met die van anderen.


Het ontwikkelen van een eigen identiteit is uitgebreid met het ontwikkelen van een online identiteit, reden voor de Raad voor Cultuur om ook mediawijsheid een plek te geven in het schoolprogramma.


Wil je een keer een les filosoferen uitproberen met als thema identiteit? Download dan hier een voorbeeldles van Filosoferen in de klas, geschikt voor groep 7/8 basisschool of onderbouw voortgezet onderwijs.


Terug