Mediawijsheid

 

Mediawijsheid

Om dat er nog maar weinig toezicht is op de media waar kinderen en jongeren mee in contact komen, is het belangrijk dat wij kinderen en jongeren al vroeg weerbaar maken tegen media-invloeden en leren om zelf na te denken over hun eigen rol in de media als prosumer. Dit is een combinatie van consument en producent; wij zijn immers niet meer alleen ontvangers van media, maar doen volop mee met het genereren van content door middel van (het delen van) foto’s, chatten, tweets, filmpjes en meer.


Daarbij komt het er op neer dat kinderen en jongeren leren om zelfbewust media toe te passen in hun eigen leven. Bovendien zijn zij als mediawijs kind of jongere beter in staat een eigen identiteit te ontwikkelen (ook online), een belangrijk speerpunt bij het burgerschapsonderwijs. Schakel Burgerschap in de klas in voor lessen over mediawijsheid. Al vanaf groep 1!


Lessen mediawijsheid

Definitie mediawijsheid Raad van Cultuur