Wereldburgerschap

 

Wereldburgerschap


Doordat we gemakkelijker verre reizen kunnen maken en ook digitaal de wereld aan onze voeten ligt, zijn we al meer wereldburgers dan ooit. Daar komt bij dat Nederland een land is met een grote culturele verscheidenheid. Burgers moeten beslissingen nemen waarbij het belangrijk is om enig inzicht te hebben in raciale, etnische en godsdienstige groepen en ook in de situatie van vrouwen en seksuele minderheden in ons land. Door kinderen en jongeren te leren over wereldburgerschap wordt gestimuleerd dat zij burgers worden die niet alleen optreden in een bepaalde regio of binnen een bepaalde groep, maar in een in allerlei opzichten samenhangende wereld.


Een lesprogramma van 5 lessen is samengesteld voor de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs:


Burgerschaplessen bovenbouw BO

Burgerschaplessen middenbouw BO


 

Terug