Burgerschap

 

Burgerschapsonderwijs voor kinderen en jongeren

Al sinds 2006 zijn scholen verplicht om burgerschapsonderwijs op te nemen in het curriculum. Sommige kerndoelen die door de overheid zijn opgesteld, krijgen al aandacht, anderen verdienen meer. Als school kun je Burgerschap in de klas inschakelen voor verschillende lesprogramma's, die voldoen aan deze kerndoelen:


Lessen mediawijsheid - al vanaf groep 3!

Lessen filosoferen (kritisch leren denken) - vanaf groep 2

Gastlessen leren debatteren - voor groep 7 en 8

Lessen wereldburgerschap - voor groep 6, 7 en 8


Ook helpen we u uw burgerschapsonderwijs op uw school in kaart brengen & kijken waar het nog aandacht verdient.Internationaal onderzoek:

Nederlandse leerlingen presteren in internationaal opzicht niet goed op burgerschaps-vaardigheden