Cijfers

 

Cijfers

Uit rapportages van de Inspectie blijkt dat in 2008:

 • het aanbod op een groot deel van de scholen beperkt blijft tot het bevorderen van sociale vaardigheden
 • er slechts enkele keren of minder per jaar aandacht werd besteed aan democratie (volgens de scholen zelf):
 • 42% van de scholen voor basisonderwijs,
 • 60% van de scholen voor speciaal onderwijs,
 • 27% van de vmbo-scholen,
 • 19% van de havo/vwo-scholen en
 • 54% van de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs


 • er hooguit enkele keren per jaar aandacht werd besteed aan andere culturen (volgens de scholen zelf):
 • 26% van de basisscholen
 • 35% van de scholen voor speciaal onderwijs
 • 27% van de vmbo-scholen,
 • 30% van de havo/vwo-scholen en
 • 22% van de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.


Vier jaar later (in 2012) is hierin volgens de Inspectie weinig verandering gekomen. Veel scholen ervaren belemmeringen bij het vormgeven van hun burgerschapsopdracht. Zij spreken van een vol onderwijsprogramma, gebrek aan draagvlak en facilitering, en te weinig docentdeskundigheid.