Burgerschap in het schoolplan

 

Burgerschap in het schoolplan


Al sinds 2006 zijn scholen verplicht om burgerschapsonderwijs op te nemen in het curriculum. Sommige kerndoelen die door de overheid zijn opgesteld, krijgen al aandacht, anderen verdienen meer. Breng bij uw school in kaart wat er al aan burgerschapsonderwijs gebeurt. Vaak is dat meer dan u denkt.

Doordat er een Leerlingenraad is, bijvoorbeeld. Of omdat er in groep 8 gedebatteerd wordt over actuele onderwerpen. Ook het jaarlijkse bezoek door het kerstkoor aan de ouderen in de buurt valt onder burgerschapsonderwijs. Voor de schoolinspectie kunnen al deze activiteiten worden benoemd in het schoolplan. Burgerschap in de klas helpt hierbij.


Daarnaast kan het worden gebruikt om te zien waar het burgerschapsonderwijs nog aandacht verdient. Tot slot kan de inzet van de school op dit gebied ingezet worden om de school naar (nieuwe) ouders te profileren. Ook hierbij kan Burgerschap in de klas helpen.


Wilt u uw burgerschapsonderwijs in kaart brengen & het schoolplan daarop aanpassen?


Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Terug