Filosoferen in de klas

 

Filosoferen in de klas


Eigen gedachten en die van anderen onderzoeken, is wat kinderen en jongeren doen als zij samen filosoferen. Zij leren zo om deze gedachten goed onder woorden te brengen, te luisteren naar elkaar en ontdekken dat je verschillend over dingen kunt denken, maar dat dat helemaal niet erg is. Bovendien vinden zij het erg leuk om samen na te denken over filosofische vragen!


Door te filosoferen leren kinderen om kritisch na te denken, waarmee het een onderdeel kan vormen van de burgerschapsvorming van een kind. Filosoferen kan thuis, op vakantie en natuurlijk ook in de klas. Als klassikale activiteit of met een aparte (plus-)groep.


Introductie filosoferen 5 lessen onderbouw basisschool

Introductie filosoferen 5 lessen middenbouw basisschool

Introductie filosoferen 5 lessen bovenbouw basisschool