Lessen

 

Lessen


Burgerschap in de klas verzorgt lessen. Deze series bestaan uit minimaal 5 sessies van maximaal 1 uur en zijn afgestemd op de onder-, midden- of bovenbouw van de basisschool. Een serie kan ook uit 7 of 10 lessen bestaan of wekelijks gedurende een heel schooljaar worden gegeven. Klik op een link om een idee te krijgen van de onderwerpen die tijdens deze lessen worden besproken. Bekijk de introductielessen per leeftijd-categorie: onderbouw, middenbouw, bovenbouw (basisschool).


Filosoferen of lessen mediawijsheid kunnen ook worden ingezet tijdens projectweken. De thema’s van de gesprekken sluiten aan op het onderwerp. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een onderwerpen als ‘(online) identiteit’ of ‘democratie’. Ook is het mogelijk om Burgerschap in de klas een debattoernooi te laten organiseren.


Introductielessen mediawijsheid - al vanaf groep 3!

Introductielessen filosoferen onderbouw basisschool vanaf groep 2

Introductielessen filosoferen middenbouw basisschool groep 3, 4 en 5

Introductielessen filosoferen bovenbouw basisschool groep 6, 7 en 8

Gastlessen leren debatteren - voor groep 7/8

Lessen (wereld-)burgerschap - voor groep 4/5 en 6/7/8


Kosten


Mediawijsheid

hoort ook bij


goed burgerschap