Burgerschaplessen middenbouw BO

 

Lessen (wereld-)burgerschap middenbouw BO


Cultuur

Aan de hand van beeldmateriaal denken we na over verschillen en overeenkomsten. Wat is overal anders? (Denk aan: taal, eten, het landschap, het weer, kledingstijl, muziek, etc.) Wat is overal hetzelfde? (Denk aan: geluk, verdriet, liefde, pijn, iedereen wordt als een baby geboren, etc.)


Identiteit

Een speelse les waarbij de kinderen na het maken van een zelfportret het verschil tussen unieke en homogene kenmerken aan zichzelf en de anderen ontdekken.


Natuur

We brengen eerst de (nabije) omgeving letterlijk in kaart: sportvelden, straat, supermarkt, etc. en denken na of hier ook natuur te vinden is. Eventueel uit te breiden met een ontdekkingstocht in de omgeving van de school.


Kunst

Mag je kunst aankleden? Een gesprek over wat wel en niet kan of mag in de ‘publieke ruimte’. Beelden of schilderijen staan in onze publieke ruimte, betekent dat dat het ook van ons is? Mogen we er dan mee doen wat we willen?


Ethisch dilemma: kan een robot ook straf krijgen?

Als je samen met een robot op de lift staat te wachten, wie mag er dan eerst naar binnen? Aan de hand van een animatie waarbij een robot-bestuurde auto een ongelukje veroorzaakt denken we na over de gevolgen voor die robot: krijgt hij straf? Waarom wel/niet?


Terug