Lessen wereldburgerschap

 

Lessen (wereld-)burgerschap


Kritisch denken is een ‘21st century skill’ en wordt binnen burgerschapsonderwijs als vakoverstijgende vaardigheid gezien (zie ook het eindadvies ‘Ons onderwijs2032’). Deze vaardigheid is goed te combineren met andere belangrijke thema’s binnen burgerschapsonderwijs, zoals democratie, identiteit, religie, mensenrechten en ‘algemeen aanvaarde waarden en normen’.


Door gezamenlijk over deze thema’s na te denken -vanuit eigen ervaringen of voorbeelden- komt het thema tot leven en ontdekken de kinderen bovendien dat anderen er wellicht anders over denken (en dat dat helemaal niet erg is).

 

Burgerschap in de klas heeft een programma samengesteld, bestaande uit 5 lessen voor de midden- en bovenbouw in het basisonderwijs. Deze series zijn ook goed in te zetten tijdens een projectweek. Of aan te vullen met meer lessen binnen één thema. Bovendien kan een les worden ingezet als aanvulling op de lesstof; neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.


Lessen (wereld-)burgerschap bovenbouw BO

Lessen (wereld-)burgerschap middenbouw BO
Terug


Internationaal onderzoek:

Nederlandse leerlingen presteren in internationaal opzicht niet goed op burgerschaps-vaardigheden